E. komercijos sprendimų įdiegimas į UAB „Sveika energija“ veiklą

UAB „Sveika energija“ yra inovatyvi maisto produktų gamybos ir pardavimo srityje veikianti įmonė, kuri sėkmingai įgyvendina projektą „E. komercijos sprendimų įdiegimas į UAB „Sveika energija“ veiklą“ (13.1.1-LVPA-K-860-01-1427, toliau – Projektas), pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektu ,,E. komercijos sprendimų įdiegimas į UAB „Sveika energija“ veiklą“ siekiama įdiegti modernius e. komercijos sprendinius, integruojant klientų savitarnos modulį ir el. parduotuvę į įmonės internetinę svetainę. UAB „Sveika energija“ yra virš 9 metų sėkmingai inovatyvi maisto produktų gamybos ir pardavimo srityje veikianti įmonė, pripažinta Lietuvoje ir užsienyje. Projektas skirtas el. parduotuvės diegimui ir jos integravimui į įmonės turimą išteklių valdymo sistemą, kurioje bus galima įsigyti įmonės gaminamų inovatyvių maisto produktų, tokių kaip riešutų sviestas, išrūgų baltymai, baltymų izoliatai ir pan. Projekto įgyvendinimo metu įmonės klientai galės matyti savo pirkimų istoriją, su užsakymais susijusią informaciją, galės formuoti individualizuotus prekių krepšelius, gauti nuolaidas ir dalyvauti lojalumo programose, sekti prekių pristatymo eigą, gauti jiems skirtas sąskaitas ir kitą susijusią informaciją.

UAB „Sveika energija“ ES struktūrinių fondų paramą – 49 987,98 eurų pažangios elektroninės prekybos sistemos diegimui gavo pagal 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, kuria yra siekiama paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Vykdomo projekto rezultatas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įdiegimas, siekiant padidinti pajamų augimą, kas itin prisidėtų prie pažangaus lietuviško verslo plėtros. Projektu ,,E. komercijos sprendimų įdiegimas į UAB „Sveika energija“ veiklą ” siekiama įdiegti modernius e. komercijos sprendimus, integruojant klientų savitarnos modulį ir el. parduotuvę į įmonės internetinę svetainė, sukuriant joje pardavimų modulį. Integracija su įmonės gamybos procesais leis ne tik paprastus ir greitus, individualizuotus klientų užsakymus, bet ir sumažins įmonei tenkančią administracinę naštą. Įgyvendinus Projektą, bus sukurtos prielaidos sparčiai UAB ,,Sveika energija” verslo plėtrai bei sukurtos galimybės įmonei ir toliau sėkmingai konkuruoti rinkoje. Įsigyti e. komercijos sprendimai leis sėkmingai pradėti interaktyvų paslaugų pardavimo procesų vykdymą, padės automatizuoti įmonės pardavimus ir padidins įmonės gaunamas pajamas.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės pajamų rodiklio augimą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasario 28 d. – 2023 m. vasario 27 d.